ožujak

3. ožujka 2021.
Utjecaj Brexita na međunarodnu trgovinu s osvrtom na rješavanje sporova

Dizertacija podnesena: “Utjecaj Brexita na međunarodnu trgovinu s osvrtom na rješavanje sporova”

2. ožujka 2021. podnesena Dizertacija pod naslovom „Utjecaj Brexita na međunarodnu trgovinu s osvrtom na rješavanje sporova“ na poslijediplomskom studiju Međunarodnog poslovnog prava na Robert Kennedy […]