ožujak

3. ožujka 2022.
Webinar o budućem razvoju Međunarodnog prav

Webinar o budućem razvoju Međunarodnog prava

18. ožujka 2022. u 11,30 (Toronto), 16,30 (Zagreb), 21,00 (India) će se održati online webinar o budućem razvoju Međunarodnog prava u organizaciji Nacionalnog Sveučilišta pravnih znanosti […]