Životopis

Životopis Kristine Gogić


kristina gogić bio
kristina gogić logo crni

Kristina Gogić, magistra prava, stručnjakinja za ljudska prava, europsko i međunarodno pravo te Benefit Cost analizulokalni izbori

Životopis

ŽIVOTOPIS

Ime i prezime: Kristina Gogić, mag.iur/LLM
Obrazovanje:
 • 1985. – 1991. Pravni fakultet u Zagrebu
 • 1993. - državni stručni ispit
 • 1995. - pravosudni ispit
2007. program izobrazbe Trening trenera – trening za stjecanje kvalifikacije trenera u državnoj službi u Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Središnjeg državnog ureda za upravu
Radno iskustvo:
 • 1992. – 1993. Gradski ured za izgradnju i uređenje Grada Zagreba, pripravnica pa stručna suradnica – samostalni realizator ugovaranja, utuživanja i zastupanja u Pravnoj službi
 • 1993. – 1994. Partner Invest d.o.o., “Partner banka” d.d., pravnica- pravni poslovi ugovaranja i zastupanja
 • 1993. – 1994. Općinski i Županijski sud u Zagrebu – volonter iz radnog odnosa
 • 1994. – 2000. Pučki pravobranitelj – savjetnica u Uredu pučkog pravobranitelja (radila na predmetima iz gotovo svih podrucja koja su u nadleznosti Pučkoga pravobranitelja)
 • 2000. – Pucki pravobranitelj – savjetnica pučkog pravobranitelja za pravne poslove (prati i proučava propise iz područja pravosuđa, zaštite potrošača, besplatne pravne pomoći, zaštite prava u području gospodarstvai obrta, daje mišljenja i prijedloge o potrebi za izmjenama i dopunama propisa, izrađuje poticaje za izmjenu i dopunu zakona i propisa radi zaštite ustavnih i zakonskih prava građana, obavlja poslove nadzora nad radom državnih tijela, povremeno predstavljala Ured na sjednicama Odbora Hrvatskog sabora i prema potrebi ostalim sastancima, npr. sa predstavnicima međunarodnih organizacija koje su djelovale u Hrvatskoj iz područja zaštite ljudskih prava i sloboda, itd.). Radila na gotovo svim pravnim područjima tijekom niza godina koliko je zaposlena u uredu, a posljednje tri godine radi na području pravosuđa, besplatne pravne pomoći, zaštite potrošača, mirovinskom osiguranju, zaštite prava u području gospodarstva i obrta
 • 2000. – 2002. Vanjski suradnik Hrvatske izvještajne novinske agencije (izradila Statut HINE)
 • 2009. – 2011. Vanjski suradnik Instituta za migracije i narodnost (radila na projektu o iseljenim Hrvatima u prekooceanskim zemljama, a najviše na području Sjeverne Amerike)
Sudjelovanja
Brojni seminari i radionice u zemlji iz različitih područja pravnih znanosti od kojih ističe nekoliko u posljednjih par godina:
 • Seminar Aktualnosti u zakonodavstvu i pravnoj praksi, koji se održava jednom godišnje u Opatiji/Hrvatska (niz godina sudjelovala u radu seminara)
 • Program izobrazbe “Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda” u Centru za stručno osposobljavanje službenika Središnjeg državnog ureda za upravu, Zagreb/Hrvatska (2007.)
 • Radionica o provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije u Zagrebu (2011.)
 • Radionica o postupanju s pritužbama na diskriminaciju u okviru Programa EU za Hrvatsku IPA u Zagrebu/Hrvatska (2012.)
 • Radionica o posebnim uvjetima za mirenje u slučajevima diskriminacije u Zagrebu/Hrvatska (2012.)
 • Završna Konferencija projekta “Jednaki u različitosti” u okviru programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost u Zagrebu/Hrvatska (PROGRESS)
 • Okrugli stol “Potrošač na unutarnjem tržištu” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu/Hrvatska (2013.)
 • Seminar i radionica “Diplomacija danas” u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Zagrebu/Hrvatska (2014.)
 • Okrugli stol Inicijative EU 1481, Matica Hrvatska, predavanje: “Modeli Lustracije u post komunističkim zemljama- Zakonski tekstovi” u Zagrebu (2015)
 • Okrugli stol Inicijative EU 1481, Matica Hrvatska, predavanje: “Važnost arhiva u lustracijskom postupku”- Zagreb/Hrvatska (2015.)
 • Konferencija: “Novi trendovi u rješavanju potrošačkih sporova” u organizaciji Ministarstva gospodarstva RH i Europskog potrošačkog centra, Zagreb/Hrvatska (2016.)
 • Okrugli stol ponedjeljkom Hrvatski Radio treći program: “08.05. Dan pobjede i 9.5. Dan Europe te njihovo značenje danas” Hrvatska Radiotelevizija; Zagreb, (2017.)
 • Okrugli stol: “Uloga odvjetnika u mirenju i sinergija parničnog odvjetništva i odvjetništva u mirenje”, Hrvatska udruga za mirenje; Zagreb (2017)
 • Stručni skup: “GDPR – Novi izazovi i veće odgovornosti pri zaštiti podataka u znanstveno-istraživačkom radu”, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, Hrvatska (2017)
 • Okrugli stol: “Odvjetnici u mirenju”; Hrvatska udruga za mirenje, Zagreb, Hrvatska (2018.)
 • Stručna konferencija: “Suočavanje s prošlošću u Hrvatskoj – Pomirenje dviju suprotstavljenih strana ideološke podjele” održane na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer, Zagreb, Hrvatska (2018)
 • Javne tribine: “Budućnost hrvatskog i europskih društava”, sudjelovala s govorom: “Važnost lustracije za budućnost Hrvatske”; u organizaciji političke platforme Hrvatskih suverenista; održane u Varaždinu, Kninu, Splitu, Zadru i Rabu (2019.)
Brojni međunarodni seminari, okrugli stolovi, konferencije, radionice i sastanci u inozemstvu i Hrvatskoj od kojih ističe:
 • Okrugli stol u okviru Pakta o stabilnosti u organizaciji Vijeća Europe i Ureda pučkog pravobranitelja o radu Ombudsmana u Zagrebu (2000.)
 • Seminar i radionica u okviru Pakta o stabilnosti u organizaciji Vijeća Europe – Venecijanske Komisije na temu: “Načelo ne diskriminacije i zaštite prava etničkih, kulturnih i jezičnih manjina od strane javne uprave” održanom u Trstu, Italija (2002.)
 • Seminar i radionica u okviru Pakta o stabilnosti u organizaciji Vijeca Europe – Venecijanske Komisije na temu: “Učinkovitost javne uprave i temeljna prava u zemljama Europske unije” održanom u Trstu, Italija (2002.)
 • Radni seminar na temu razmjene iskustava ureda iste nadleznosti (ombudsmana) u zemljama jugoistočne Europe u Sofiji, Bugarska (2005.)
 • Prvi Međunarodni znanstveni skup u organizaciji Instituta za migracije i narodnost na temu “Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi: usporedni prikaz Hrvatska – Slovenija” održanom u Zagrebu (2009.)
 • Posjet New York City-u (SAD) u sklopu navedenoga projekta te sastanci u Konzulatu Republike Hrvatske u NYC-u, Hrvatskoj katoličkoj misiji te Hrvatskoj misiji pri Ujedinjenim Narodima (2009.)
 • Trening program “Europsko privatno pravo” na Akademiji Europskog prava u Trieru, Njemačka (2009)
 • Okrugli stol u organizaciji Instituta za slovensko iseljeništvo i migracije na temu: “Kulturna baština – migracije u Europi, usporedni prikaz Hrvatska – Slovenija, održanom u Ljubljani, Slovenija (2009.)
 • Konferencija “Pravo potrošača u novoj ekonomiji” u organizaciji Centra za pravo potrošača University of Houston, Houston, SAD (2010.)
 • Godišnja konferencija i sastanak Zajednice za analizu troškova i povlastica (Society for Benefit Cost Analysis) u organizaciji Evans School of Public Affaires University of Washington, prezentacija: “Poboljšanje upotrebe analize troškova i povlastica kod odlučivanja, Washington D.C., SAD (2011.)
 • Trening program “Zakonodavstvo” na Asser Institutu u Hagu, Nizozemska (2011.)
 • Godišnja Konferencija i sastanak udruženja Europskih pravnika pod nazivom: “Aktualna kretanja u pravu Europske unije” u Milanu, Italija (2012.)
 • Trening program “Pristup pravosuđu” na Asser Institutu u Hagu, Nizozemska (2012.)
 • Trening program “Europsko pravo i ravnopravnost spolova” na Europskoj akademiji prava u Trieru, Njemačka (2014.)
 • Godišnja Konferencija i sastanak Udruženja Europskih pravnika pod nazivom: “Europsko pravo na Bosporu”, govor: “Plan Europske unije za ulaganja; Europski fond za strateška ulaganja”, Istanbul, Turska (2015.)
 • Godišnja Konferencija i sastanak Zajednice za analizu troškova i povlastica u organizaciji Evans School of Public Affaires University of Washington, prezentacija: “Važnost Analize Troškova i Povlastica u odlučivanju” (“The Importance of Benefit Cost Analysis in Decisionmaking”), Washington D.C., SAD (2016)
 • Godišnja Konferencija i sastanak Udruženja Europskih pravnika; prezentacija: “Europeski Fond za Strateška ulaganja”, Berlin/Njemačka (2016.)
 • Godišnja Konferencija i sastanak Zajednice za analizu troškova i povlastica u organizaciji Evans School of Public Affaires The George Washington University, prezentacija: “Benefit Cost Analiza Istraživanja, razvoja i inovacija infrastruktura – Strategija za Europu 2020“, Washington D.C., SAD (2017)
 • Predavanje: Što je lustracija? Modeli lustracije u post komunističkim zemljama”, u organizaciji HURA i Nacionalne federacije Hrvatskih amerikanaca u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu D.C./SAD (2017)
 • Predavanje “Što je lustracija? Modeli lustracije u post komunističkim zemljama” za hrvatske iseljenike u San Jose-u održano u Župi Uznesenja Marijina i San Pedru u Hrvatsko američkom klubu, SAD (2017)
 • Znanstveni skup: “Uloga zapisa i arhiva u ostvarenju pravde, zagovora i pomirenja: Iskustva Hrvatske, Slovenije i Njemačke”; Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Hrvatska (2017)
 • Međunarodna konferencija: “Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom”; Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, Hrvatska (2017)
 • Međunarodna znanstvena viktimološka konferencija: “Ambasadori mira”; održala predavanje: “Zaštita žrtava seksualnog nasilja sa stajališta ljudskih prava - Obveze nadležnih tijela u postupanju prema djeci žrtvama seksualnog nasilja”, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (2017.)
 • Međunarodna konferencija: “Alternativno rješavanje sporova – suradnja uprave i pravosuđa s gospodarstvom”; Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, Hrvatska (2018.)
 • Predavanje: “Kako razotkriti informacije o osobama koje su u Jugoslaviji radile za UDBU i KOS”, Hrvatski klub Sydney i Hrvatski klub O’Connor Canberra/Australija (2018.)
 • Seminar i radionica: “Borba protiv vjerske diskriminacije na radnom mjestu”, Europska akademija prava; Trier/Njemačka (2019.)
 • Okrugli stol „Značenje slobodnog pristupa informacijama“ – govor o Inicijativi za donošenje Zakona o razotkrivanju informacija koje je autorica, a koju su Vladi RH i Saboru podnijele Udruga udovica hrvatski branitelja iz Domovinskog rata RH Grada Zagreba i Zagrebačke županije i Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja RH u rujnu 2018., Zagreb, Hrvatska (2019)
 • Europska konferencija Zajednice za analizu troškova i povlastica u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Toulouse, prezentacija: „Benefit Cost Analiza i Zakon o procjeni učinaka propisa“, Toulouse, Francuska (2019)
Objavljeni autorski radovi
 1. Članak: Skraćeni prikaz institute pučkog pravobranitelja te kratki prikaz Izvješća puckog pravobranitelja za 2001.. godinu, objavljenog u Informatoru (2002.). p. 21
 2. Clanak o Odlucivanju u razumnom roku objavljen u Informatoru (2002.)
 3. Predavanje: “Pravna zaštita nacionalnih manjina” u Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje drzavnih sluzbenika Ministarstva uprave (2007.)
 4. Znanstveni rad: “Kroatski Indijanci – Tragom povijesnih podataka i nekih jezičnih tragova” objavljen u Zborniku radova sa znanstvenog skupa Migrantske zajednice, udruženja i drustvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi; usporedni prikaz Hrvatska – Slovenija, Zagreb (2010.), p. 103
 5. Znanstveni rad: “Politika i kulturna baština u Europi – hrvatska manjina u Republici Mađarskoj” objavljen u knjizi Dve domovini Instituta za slovensko iseljenistvo i migracije, Ljubljana, Slovenija (2011.), p 183
 6. Znanstveni rad na temu: “Poboljšanje upotrbe analize troškova i povlastica kod odlučivanja”, objavljen na web stranici Evans School of Public Affaires University of Washington, 2011.
 7. Članak: “Lustracija još uvijek traje u Istočnoj Njemačkoj”, Matica Hrvatska, list Vijenac (2015.) br. 563, p. 2
 8. Prezentacija: “Važnost analize povlastica i troškova u odlučivanju”, objavljen u reviji Analize povlastica i troškova, The George Washington University, Washington D.C. 2016.
 9. Članak: “Lustracija okončava komunizam”, Matica Hrvatska, list Vijenac (2016.), br. 574, p. 6
 10. Prezentacija:”Investicijski plan Europske Unije – Europski fond za strateška ulaganja” 2016.
 11. Članak: „Skrivanje prokazivača“ – Matica hrvatska, list Vijenac (2016.) br. 589, p. 7
 12. Prezentacija: “Analiza povlastica i troškova istraživanja, razvoja i inovacija infrastructura – Strategija za Europu 2020”, objavljen u reviji Analize troškova i povlastica The George Washington University, Washington D.C. – 2017.
 13. Članak: “Zaštita žrtava seksualnog nasilja sa stajališta ljudskih prava” Pravni fakultet u Sarajevu - 2017.
Ostalo
 1. Članica zajednice za analizu troskova i povlastica (Society for Benefit Cost Analysis) 2010.-
 2. Članica Udruženja Europskih pravnika 2011.-
 3. Članica Matice hrvatske 2016. -
 4. Članica Hrvatske udruge za mirenje 2017 –
 5. Članica Udruge Vladavina prava 2017. –
 6. Članica Hrvatskog žrtvoslovnog društva 2017. -
Jezici
engleski, govor, pismo – odlicno
francuski, govor, pismo – dobro
talijanski, govor, pismo – dobro
španjolski, govor, pismo - osnovno
Informatička pismenost
MS Office (Word 2010, Windows 2010, Excell, PowerPoint, Internet Explorer)
 • 2007. završila program izobrazbe “Korištenje MS Office Excela u svakodnevnom radu” održanom u Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Središnjeg državnog ureda za upravu
 • 2007. završila program izobrazbe “Korištenje MS Office PowerPointa u svakodnevnom radu” održanom u Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika Središnjeg državnog ureda za upravu
 • Zagreb, 2019.