Druga međunarodna znanstvena viktimološka konferencija: “Ambasadori mira u Bosni i Hercegovini”

Okrugli stol: “Uloga odvjetnika u mirenju i sinergija parničnog odvjetništva i odvjetništva u mirenju”
17. listopada 2017.
Okrugli stol: “Odvjetnici u mirenju”
17. listopada 2018.

Druga međunarodna znanstvena viktimološka konferencija: “Ambasadori mira u Bosni i Hercegovini”

22. studenoga 2017. – sudjelovala na drugoj Međunarodnoj znanstvenoj viktimološkoj konferenciji pod nazivom: “Ambasadori mira u Bosni i Hercegovini” održanoj u hotelu Radon Plaza u Sarajevu, Bosna i Hercegovina; održala govor pod naslovom: “Zaštita žrtava seksualnog nasilja sa stajališta ljudskih prava – Obveze nadležnih tijela u postupanju prema djeci žrtvama seksualnog nasilja”