Govor o lustraciji – Washington D.C.

Prezentacija: “Benefit Cost Analiza istraživanja, razvoja i inovacija infrastruktura” – Washington D.C.
16. ožujka 2017.
Govor o lustraciji – San Jose, San Pedro, Kalifornija
19. ožujka 2017.

Govor o lustraciji – Washington D.C.

17. ožujka 2017. održala govor u organizaciji HURA i Nacionalne federacije Hrvatskih Amerikanaca: „Što je lustracija? Modeli lustracije u post komunističkim zemljama“ u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu D.C./SAD.

kg slika