Kroatski Indijanci

Godišnja Konferencija i Sastanak Udruženja Europskih pravnika Istanbul
10. veljače 2014.
Obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima
23. kolovoza 2015.

Kroatski Indijanci

croatski indijanci
KROATSKI INDIJANCI

 

Tragom povijesnih podataka i nekih jezičnih tragova

SAŽETAK

Ovaj tekst opisuje kako su, Hrvati u sastavu dubrovačke mornarice, koja je bila u sastavu španjolske mornarice, i kada prvi put stupili na američko tlo. Navode se točni podaci i izvori koji se nalaze u hrvatskim i inozemnim arhivima. Pisani dokumenti datiraju još iz XVI stoljeća. Opisuje se Dubrovačka mornarica u vrijeme otkrića Amerike, zatim o pojavi natpisa „Craotoan“ u predjelu današnje Sjeverne Karoline u XVI stoljeću. Nadalje tekst sadrži jezične tragove pronađene u pismu hrvatskog iseljenika, načelniku Grada Dubrovnika (1936.).

UVOD

S obzirom da sam nedavno posjetila Sjevernu Ameriku, dotično New York, sjetila sam se svog dragog prijatelja dubrovačkog liječnika, koji mi je poklonio jedan stari dokument o tome kada se pretpostavlja da su Hrvati prvi put dotaknuli američko tlo. Naravno riječ je o dubrovačkoj mornarici koja je u sastavu španjolske mornarice sudjelovala u otkriću Amerike. Te o indijancima koji su tako nazvani jer se smatralo da je to tlo Indije, a poslije je otkriveno da je to neka nova zemlja koja se danas zove Amerika. Smatrala sam da bi dio toga tekst trebalo podijeliti sa hrvatskom javnošću (i ostalom javnošću ukoliko ju to zanima) jer je vrlo zanimljiv.

DUBROVAČKA MORNARICA U VRIJEME OTKRIĆA AMERIKE

Pisani dokumenti o dubrovačkom pomorstvu datiraju još iz XII stoljeća, a nalaze se u Državnom arhivu u Dubrovniku. Dubrovački brodovi su na početku plovili po Sredozemlju, a otkrićem pomorskog puta oko Afrike u Indiju i otkrićem Amerike, centar međunarodne trgovine se polako pomiče na oceane. Tako se i dubrovačka mornarica snašla, te sagradila velike oceanske brodove za plovidbu oceanom. Od sredine XV, a osobito u XVI stoljeću, dubrovačka mornarica je bila jedna od najvećih na svijetu. Od nje su bile veće samo španjolska i nizozemska mornarica. Palladius Foscus iz početka XVI stoljeća kaže, da niti jedan dio Europe nije toliko udaljen da u njoj ne nađeš dubrovačke trgovce koji još prošlih godina imaju preko 300 brodova. Ivan M. Sagri izdao je 1573. godine u Veneciji knjigu o strujama u Atlantiku, koju je napisao njegov brat Nikola Sagri, kapetan najvećeg dubrovačkog broda “S. Spiritus et sancta Maria di Loreto”. Između ostaloga u knjizi se navodi kako dubrovačka mornarica sa skoro 100 brodova “siječe more u sva četiri dijela svijeta”[1]. Jednog od najvećih dubrovačkih brodova opisuje talijanski humanist i pisac Serafin Razzi. On je 11. rujna 1557. posjetio brod koji opisuje, a nalazio se na sidrištu u gradu Vasto u Abruzu (Italija). Navodi, da je taj brod najveći što plovi morem i nosi 1.200 kola žita, a posada broji 140 ljudi. Divio se njegovoj veličini i ljepoti. Njegova glavna soba imala je izrezani, oslikani i pozlaćeni strop, a neposredno uz nju veliki salon sa stropom “na ružu”. Imao je tri jarbola s koševima na vrhu i ljestvicama od užadi za penjanje. Iz gornjih izvora se vidi, da je Dubrovnik u XVI stoljeću imao jednu od najjačih flota na svijetu. Uz brojne manje obalne brodove, koji su plovili Jadranskim morem imali su i velike oceanske jedrenjake na koš sa kojima su održavali plovidbu na sve strane svijeta, a njihovi pomorci su dobro poznavali Atlantski ocean. Zbog pomorske djelatnosti naši pomorci stekli su tada veliki ugled u svijetu. Čak ih i Shakespeare spominje u svojim stihovima. Ova jaka mornarica, osim zarade u tranzitnoj trgovini, nije imala osvajačke porive prema kolonijama, koje su imale Španjolska, Portugal, Francuska, Nizozemska i Engleska, koje su se u tome međusobno natjecale. Španjolska, kao prva sudionica u otkrivanju Amerike, prisvojila je sebi čitav novootkriveni svijet, a rimski papa je to svojim blagoslovom potvrdio. Time je Španjolska mornarica postala najvažnija zapadnoeuropska država i vladarica na moru sa nekoliko primorskih država. Pri tome je koristila i Dubrovački Republiku te su njeni brodovi većim dijelom bili u službi Španjolske mornarice i sudjelovali u ekspedicijama i pomorskim ratovima.

S obzirom da su dubrovački brodovi u sastavu španjolske mornarice sudjelovali u osvajanju gradova Korunje (1532.), u ekspediciji na Tunis (1535.), u armadi na Alžir (1541.) itd., pretpostavlja se da su naši pomorci među prvima stigli u novo otkrivene zemlje i da ih je bilo u otkrivanju Amerike. Također, su dubrovački brodovi sudjelovali u pomorskoj bici kod Lepanta 1571., u sastavu španjolske mornarice. Jedan član obitelji Martolosića s otoka Lopuda sudjelovao je kao pilot u otkrivanju toga kontinenta.[2] Članovi obitelji Ohmučevića nalazili su se u španjolskoj službi, a Petar Ohmučević­Ivelja sudjelovao je u blokadi Lisabona i u akcijama novootkrivenih zemalja Amerike koju su tada nazivali Indijom. Bio je prozvan generalnim kapetanom Indija. Nadaleko je bio čuven Vice Bune s otoka Lopuda. Njega je špaljolski kralj jako cijenio, te ga je kao svog izaslanika slao u Indiju i čak imenovao vicekraljem Meksika.[3] Za ove usluge su špaljolski vladari davali Dubrovačkoj Republici posebne povlastice i privilegije glede slobodne plovidbe i trgovine. I pojedini dubrovački pomorci bili su u španjolskoj službi, stekli velike zasluge i najveće časti španjolskih vladara. Za ove usluge španjolski vladari su davali Dubrovačkoj Republici posebne povlastice i privilegije u vezi slobodne plovidbe i trgovine. Oko desetak ovjerenih prijepisa s tih povlastica sačuvano je u dubrovačkom državnom arhivu. Špaljolska, koja je u ono vrijeme toliko čuvala svoje posjede u novootkrivenom svijetu, zabranila je drugim narodima svako trgovanje u tim posjedima u zapadnoj Indiji ili bilo gdje na novom kontinentu. Samo su španjolski i dubrovački brodovi mogli slobodno posjećivati španjolske posjede u novootkrivenom svijetu. O tome svjedoči putovanje što ga je 1597. i 1588. izvršila nava kapetana Matea Letiele, Dubrovčanina, koja je otplovila iz Kadiska za Indiju, kako se tada zvala Sjeverna Amerika. Ovo su potpisali svjedoci Dubrovčanin Pavao Ivanov Malitia i Marko Petrov, koji su u to vrijeme bili u Kadisku.[4]

St. John u knjizi “Land of silent people”, („Zemlja tihih ljudi“)[5] spominje dubrovačke brodove i kaže da su Dubrovčani bili među prvima moreplovcima koji su došli u zaljev San Franciska i bili poznati pod imenom “Aragosy”. Po tome bi se moglo pretpostaviti, da su dubrovačke karake, koje su imale po stotinu i četrdeset ljudi posade, stradavale u nevremenu ploveći do tada još neotkrivenom istočnom obalom do Sjeverne Amerike. Spašena posada vjerovatno se iskrcala na nepoznatu obalu i tu ostala za sva vremena. Postoje i stvarni podaci da su neki Dubrovčani tijekom XVI stoljeća iselili i živjeli u novootkrivenim predjelima Amerike. Tako su oko 1520. godine iselila s otoka Koločepa u Zapadnu Indiju (Ameriku) dva brata Mato i Dominiko Konkegjević, tamo ostali preko trideset godina.

ZAGONETNA POJAVA NATPISA “CROATOAN”

Kada su se prvi Europljani iskrcali u zemlje koje danas zovemo Amerika, našli su ondje plemena, koja su u svom razvoju doprla do različitih stupnjava civilizacije, ali koja su sva, čini se pripadala istoj rasi ljudi, azijskog podrijetla.[6] Među mnogim domorodačkim plemenima koja su živjela uz obalu Atlantskog oceana, prema Ptolomeovom zemljopisu, poznatom iz 1598. godine, a pod naslovom Apalchen, misli se, da je Virginia nazvana po glavnoj skupini domorodaca zvanoj Virginia.[7] Istraživači su sve te američke domoroce nazvali Indijancima, jer su tadašnji geografi (zemljopisci), smatrali da Indija leži na zapadnoj obali Atlantskog oceana, pa je to ime i dalje ostalo.[8]

Nakon Kristofora Kolumba koncem XV, a naročito u XVI stoljeću, veliki broj smjelih pomoraca istraživali su nove kontinente Prve engleske ekspedicije za uspostavljanje engleskih kolonija u predjelu današnje Sjeverne Karoline, ali bez uspjeha, jer su te prve kolonije, bez traga nestale, a ostalo je samo na deblu urezana riječ “CROATAN”. Godine 1581. na engleskom dvoru pojavio se Walter Raleight, koji se istakao u borbama protiv irskih buntovnika. On je sanjao o utemeljenju kolonije koja bi se suprotstavila španjolskom osvajanju u Novom Svijetu, pa je molio kraljicu da ga pusti organizirati i voditi ekspediciju u Sjevernu Ameriku i tamo osnuje engleske naseobine. Ona je dala novac za opremanje i vođenje ekspedicije, ali ju nije predvodio Raleight, nego kako slijedi. Prva ekspedicija vođena engleskim pomorcima Filipu Adamsu i Arthuru Barlow iz Engleske, stigla je u srpnju 1584. u blizinu otoka Roanoke. Tu je našla indijanska plemena Manteo i Wanchese. Tada su u knjizi Richarda Hakluyta, Voyages: “Vidjeli smo djecu koja bijahu vrlo fine kestenjaste puti i kestenjaste kose”.[9] Hawks zaključuje na osnovu izvještaja ovih prvih engleskih posjetilaca u ovome dijelu Amerike, da su Europljani morali biti među prvim domorocima prije Adamsa i Barlowa. Jer ostali iz ostalih tamošnjih indijanskih plemena su bili smeđo­žute puti, plosnatog lica, crne guste kose, kao Mongoli. Domoroci su im tada dali slijedeće objašnjenje:

“Dvadeset šest godina prije (u 1558.g.), nepoznati brod upravljen bijelim ljudima bio je uništen blizu Secotana, …Neke iz posade su spasili domoroci… Nakon boravka od nekoliko tjedana na Wocotonu (Ocroake) oni su pokušali otploviti na slaboj domorođačkoj splavi, koju su nastojali upotrijebiti za njihovu plovidbu, a možda i poginuli. Njihovi čamci su odmah nakon toga, bili nađeni nasukani na obalama drugog otoka nedaleko Wocotona”. Domoroci su također izjavili o jednoj drugoj podrtini nađenoj na obali, nastradaloj u brodolomu koji se dogodio šest godina poslije, a što je moglo biti 1564. godine. Tu nije bilo preživjelih osim Indijanaca. Nakon dva mjeseca boravka u tim predjelima, ekspedicija je otputovala natrag u Englesku i sa sobom povela Mantea i Wanchesa. Oni su po dolasku u Englesku bili predstavljeni engleskoj kraljici Elisabethi.

Druga engleska ekspedicija, koja je povela natrag Mantea i Wanchesa, 03. srpnja 1584. stigla na otok Ranoke.[10] U izvješću ove ekspedicije, prvi put se pojavilo ime “Croatan” kao mjesto rođenja Mantea na istoimenome otoku. Na starim zemljopisnim kartama ubilježen je otok Croatoan, koji leži između rta Cookon i rta Hatteras, a južnije od njega nalazi se otok Ocracoke. Treća engleska ekspedicija koju je također opremio Sir Raleight, a vodio J. White, 1587., uputila se u istom pravcu. Kada su stigli na odredište saznali su od prijateljskih Indijanaca, da je svih 15 ljudi koje su ostavile prethodne ekspedicije na otoku Roanoke, poginulo.[11] 13. kolovoza 1587. kršten je Manteo, a poslije mu je White, koji je imenovan za guvernera novih predjela, dao ime Lord od Roanoke i od Dasemunkepec i postavio ga za poglavicu plemena Roanoke. Pet dana kasnije, Eleonora, unuka guvernera White, rodila je kćer i u čast prvog bijelog krštenog djeteta rođenog u Sjevernoj Americi dato joj je počasno ime Virginia Dare.[12] J. White se vratio u Englesku 27. kolovoza 1587. (ostavio je koloniju na tome otoku), te se nakon tri godine 15. kolovoza 1590. vratio s potrebnom opskrbom, na isto mjesto. Međutim, tamo su našli samo travu i nešto gorućeg ognja, te na jednom stablu urezano CRO, a na drugom riječ CROATOAN.

Međutim, drugi dan je počela oluja i nevrijeme pa su bili prisiljeni napustiti daljnje istraživanje i vratiti se u Englesku.[13] Ne zna se gdje su nestali prvi anglo­saksonski kolonisti, pa je tako propao prvi pokušaj da na kraju XVI stoljeća osnuju prvu englesku koloniju u današnjim predjelima SAD­a.

NEKI JEZIČNI TRAGOVI

Pored zanimljivih, iako ne sasvim riješenih povijesnih podataka u vezi s imenom CROATOAN, zanimljivi su jezični tragovi koji se nalaze u pismu iseljenika Josipa Cuculića iz Chicaga, kojim se obratio 31. svibnja 1936. načelniku Grada Dubrovnika. On navodi da je u jednoj čikaškoj biblioteci pronašao knjižicu koju je napisao prije stotinu godina neki časnik vojske SAD­a, u kojoj je pronašao podatke o Croatan Indias: Evo što stoji, među ostalim, u tom pismu: “…sad počne ono što je mene ovdje više zanimalo, nego li običnog Amerikanca, jer sam stvarno našao u toj knjižici mnogo hrvatskom jeziku sličnih riječi i u smislu i u pismu i u izgovoru, te hoću, da Vam spomenem ovdje nekoliko riječi iz te knjižice, te će i Vas to zanimati, jer je tu rabljen Gundulićev dialekt hrvatskog jezika, te s toga tvrdim, da je lađa morala doći iz Dubrovnika”. Evo što naš iseljenik Josip Cuculić iznosi o nekim kroatiziranim riječima Croatan Indias koje je našao u spomenutoj knjižici:Uz Atlantik ne izgovaraju r kao r nego j Yournal (jojnal) Hroatan (hrvatski) otok Croatan island Potomci Kroatskih Indijanaca i danas žive u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema pismu Josipa Cuculića, u knjižici Croatan Indias stoji da je brod došao u predjele rta Hatteras 1541. godine, da se u nevremenu razlupao o hridine obale Virginie, te su se brodolomci iskrcali na to kopno i postali veliki prijatelji domorodaca, poženili se njihovim djevojkama i tako se prozvali Croatan Indias. Tijekom vremena njihovi su se potomci raselili po cijelom SAD, a mnogi su prešli i u Kanadu, te ih ima i u SAD, što čistih, što miješanih, između 800.000 do 2.000.000, a neki od njih su bili kongresmani i senatori. Priča se da je bivši predsjednik SAD Coolidge (1923.­1929.) bio njihov potomak, a moguće je da se prezivao Kulić ili Kucić.

Mnogi Američki političari su Kroatske indijance htjeli ubrojiti među crnce (što je tada bilo stavljanje u građane drugog reda, a danas nakon posljednjih američkih izbora i pobjede predsjednika Obame bi se to promijenilo u stavljanje građana prvog reda), ali su se oni uvijek tome protivili, te su im na kraju popustili. Oni sada kao potomci bijele rase imaju u državi Virginiji svojih 30 pučkih škola u Robinson i Sampson counties (okruzima). Američki pisac jugoslavenskog porijekla Louis Adamich, u svojoj knjizi Narod naroda, piše o svim narodnostima koje žive u SAD, pa tako u istoj knjizi na str. 235, piše o ljudima jugoslavenskog podrijetla (knjiga je nastala prije raspada Jugoslavije). On navodi da su naši narodi (ovdje ne navodi na koje narode iz sastava bivše Jugoslavije, misli) ušli u povijest SAD­a. Ali u prethodnim dokumentima se govori o Croatskim Indijancima i o urezanom riječi CROATAN, što je prevedeno u Hrvatski Indijanci, pa pretpostavljamo da se radi o hrvatskom narodu. Između ostalog spominje da Kroatski Indijanci žive u robesenskoj oblasti u Sjevernoj Karolini, te da postoji i danas narod koji sebe naziva Kroatima i tvrde da su potomci kroatskih plemena. Drugi potomci, rekli su mu, žive u zapadnoj Virginiji i u kamberlanskoj oblasti Merilanda. U navedenim povijesnim podacima, spominje se ime već ovdje spomenutoga Kroatskog Indijanca Mantea. Na povratku u svoj kraj je dobio naslov Lorda i imenovan je poglavicom svoga plemena. Već tada se u engleskom izvješću spominje ime CROATAN, kao mjesto gdje se rodio Manteo, a nalazi se na otoku s istim imenom. Za ime Manteo moglo bi se tumačiti da je postalo od imena Mateo ili Mate, a tih imena ima mnogo u Dalmaciji.

Ovdje bi mogli možda spomenuti i to, da su naši graditelji Sueckog kanala (1859.­1869.) za vrijeme gradnje stanovali u Port Tewfiku kraj mjesta Sueca u naselju koje se i danas zove “Croati”. Na ovome se primjeru vidi da su se naši ljudi u prošlosti u stranom svijetu pod tim imenom nazivali. Sve ovo skupa je povezano s imenom CROATOAN, CROATAN I CROATI i može govoriti o našim ljudima u stranom svijetu koji su bili prozvani po imenu svoje narodnosti. Pri tome bi trebalo proučiti i navedenu knjižicu Croatan Indias koju je Josip Cuculić pronašao i čikaškoj biblioteci. Ovdje ćemo dodati i naučnika Thomasa Hariota, koji je sudjelovao u drugoj ekspediciji. On je k sebi uzeo Mantea, naučio ga engleski, a on od Mantea površno naučio Croatan jezik. Hariot je posebno proučavao narode tog područja i na povratku u Englesku 1588., napisao knjigu Brefe and Istinito izvješće o novopronađenoj zemlji Virginiji. I ovu kao i ostale knjige trebalo bi proučiti kao izvore u kojima se govori o prvim povijesnim tragovima bijelih ljudi na području rta Hatteras, ne obazirući se na mišljenja mnogih stranih naučnika, jer njihovo mišljenje ne mora biti uvijek točno. Na osnovu iznesenoga mogli bismo pretpostaviti da su naši pomorci bili prvi bijelci koji su naselili područje oko toga rta u SAD­u, a posao je naših znanstvenika da to, ukoliko je moguće, dalje istražuje jer nas kao pomorski narod ovo pitanje ipak zanima.

ZAKLJUČNE NAPOMENE

Ovaj tekst i se temelji na pisanim dokumentima, kako je u tekstu navedeno, pa su tako podaci vjerodostojni, te se ta djela čuvaju u nacionalnim bibliotekama (domaćim i inozemnim). Popis literature koja je korištena kod izrade ovoga teksta će biti naveden u posebnom dijelu popis literature.

POPIS LITERATURE

1. G.M. Sagri: Raspravljanje o raznolikosti zapadnog oceana, Kolekcija Nicole Sagria, Venezia 1574.,

2. Rukopisno djelo Serafina Razzi, Putovanja, sačuvano u nacionalnoj biblioteci u Firenzi,

3. M. Rešetar, Dubrovački brod XVI stoljeće, Dubrovnik 1908., br. 13, str. 1­3,

4. S. Razzi, Putovanja u Abruzzo, Firenze, 1969.

5. S. Krasić, Serafin Razzi i Dubrovnik, Dubrovački horizonti, Zagreb, 1971., br. 7­8, str. 26­30

6. Foretić, Udio naših ljudi u stranim mornaricama i općim pomorskim zbivanjima kroz stoljeća, jubilarni pomorski zbornik, I, Zagreb, 1962, str. 369­302,

7. J. Tadić, Prvi naši iseljenici u Americi, Politika, Beograd, uskršnji broj, 1940., str. 8

8. Ptolomeo, Zemljopis, Univerzalni opis zemlje, Venezia, D.M. 1598., glava XXXIII, Opis Amerike ili „Indije“, str. 205,

9. A. Maurois, Povijest SAD­a, 1942.­1952., Albin Michel, Paris, 1955., prijevod Povijest Sjedinjenih Američkih Država, 1942.­1952., Naprijed, Zagreb, 1960., str. 12,

10. Francis L. Hawks, Povijest Sjeverne Karoline, Fayetevile: E.J.Hale&Sonn 1857., I, 80. Potpuno izvješće Amadasa i Barlowa, ponovno ispisano R. Hakluyt, Putovanja, III, 246 f., str. 69­

11. George J. Prpić, Rani Hrvatski kontakti sa Amerikom i misterij Kroatana, Dnevnik Hrvatskih studija, vol. I, 1960., p. 16,

12. Nacionalni zemljopis, Ghost Fleet of Outer Banks, br. 3, Rujan 1969., str. 19,

13. J. White, Pismo Richardu Hakluötu, pisano 4. veljače 1593., u Hakluyt’s Prvenstvo navigacije (Mac Lehose, NY), VIII, p. 418, Stefan Lorant, izdanje: Novi svijet, Prve slike Amerike,