Predstavljena lista kandidata Hrvatskih suverenista za izbore u Europski Parlament 2019.

Javna tribina: “Budućnost hrvatskog i europskih društava” – Zadar
5. travnja 2019.
Javna tribina: “Budućnost hrvatskog i europskih društava” – Rab
9. travnja 2019.

Predstavljena lista kandidata Hrvatskih suverenista za izbore u Europski Parlament 2019.

Dana 07. travnja 2019. u hotelu Dubrovnik u Zagrebu predstavljena lista kandidata Hrvatskih suverenista za predstojeće izbore u Europski Parlament 2019.:
1. Ruža Tomašić
2. Ladislav Ilčić
3. Ante Žoni Maksan
4. Željko Sačić
5. Pero Kovačević
6. Bernardica Juretić Rožman
7. Jure Vujić
8. Kristina Gogić
9. Tomislav Sunić
10. Ivana Pavić
11. Predrag Mišić
12. Hrvoje Zekanović