Akcijski plan Međunarodne organizacije rada o ravnopravnosti spolova 2010-15, Faze I, II i III, predajem online

Konvencija 1977 (C 149) i Preporuka (R 157)
Konvencija 1977 (C 149) i Preporuka (R 157) o medicinskom osoblju, on line predavanja
9. veljače 2022.
Webinar o budućem razvoju Međunarodnog prav
Webinar o budućem razvoju Međunarodnog prava
3. ožujka 2022.

Akcijski plan Međunarodne organizacije rada o ravnopravnosti spolova 2010-15, Faze I, II i III, predajem online

Gender Equality 2010-15

Na dane 23. veljače i 15. ožujka 2022. godine držim online predavanja o Akcijskom planu Međunarodne organizacije rada o ravnopravnosti spolova 2010-15, Faze I, II i III na Međunarodnoj konferenciji. Ovaj Akcijski plan je jako važan za sve zemlje članice Međunarodne organizacije rada. Glavni ciljevi su: ravnopravnost spolova na radnom mjestu između žena i muškaraca i osnaživanje žena.