Webinar o budućem razvoju Međunarodnog prava

Gender Equality 2010-15
Akcijski plan Međunarodne organizacije rada o ravnopravnosti spolova 2010-15, Faze I, II i III, predajem online
24. veljače 2022.

Webinar o budućem razvoju Međunarodnog prava

Webinar o budućem razvoju Međunarodnog prav

18. ožujka 2022. u 11,30 (Toronto), 16,30 (Zagreb), 21,00 (India) će se održati online webinar o budućem razvoju Međunarodnog prava u organizaciji Nacionalnog Sveučilišta pravnih znanosti Indije i Kanadskog Instituta za međunarodno pravo. Govoriti ću o novostima u razvoju Europskog prava. Prijava za sudjelovanje je slobodna, bez naknade, a obrazac za prijavu kao i više informacija o događanju, možete pronaći na službenoj stranici Kanadskog Instituta za Međunarodno pravo putem linka: https://cifile.org/webinar-on-the-future-development-of-international-law/