Prezentacija: “Utjecaj bolesti COVID-19 na digitalizaciju pravosuđa u EU” – Bergamo

Utjecaj Brexita na međunarodnu trgovinu s osvrtom na rješavanje sporova
Dizertacija podnesena: “Utjecaj Brexita na međunarodnu trgovinu s osvrtom na rješavanje sporova”
3. ožujka 2021.
Kristina Gogić
Razotkrivanje informacija iz totalitarnog sustava i dalje traje u Njemačkoj, a zašto nije nikada niti započeto u Hrvatskoj?
28. siječnja 2022.

Prezentacija: “Utjecaj bolesti COVID-19 na digitalizaciju pravosuđa u EU” – Bergamo

Utjecaj bolesti COVID-19 na digitalizaciju pravosuđa u EU

16. i 17. prosinca 2021. održana konferencija pod nazivom: “Digitalizacija pravnog diskursa: Digitalni žanrovi, mediji i analitički alati” u organizaciji Međunarodne udruge za jezik i pravo i Sveučilišta u Bergamu, Italija. Sudjelovala sam s prezentacijom “Utjecaj bolesti COVID-19 na digitalizaciju pravosuđa u EU”

Utjecaj bolesti COVID-19 na digitalizaciju pravosuđa u EU